Svenska
Engelska
 
 

 

Behöver företagets värde höjas - t.ex. inför en försäljning? 

 

Vi är specialister på att förbättra och utveckla verksamheter, i princip oberoende av bransch. Ibland startar uppdraget med  att utreda hela eller delar av en verksamhet och avslutas med att vi gerråd om vad som kan eller bör göras för att höja företagets värde på kort och lång sikt. Ibland handlar det också om att vi under en intensiv omställningstid - som kan vara upp till ett år - leder förändringsarbetet (s.k. change management) eller skapandet nya verksamheter (innovation management).

 

Det som skiljer oss från andra verksamhetskonsulter är att vi, genom vår forskningsanknytning, kan utnyttja spetskunskap om dynamiska system - varav Lean är en underavdelning. Våra experter sätts samman utgående från vilken uppgiften är. De har i allmänhet en god teoretisk grund parad med omfattande praktisk erfarenhet.

 

Genom att vi använder oss av en unik och beprövad metodik vågar vi även helt eller delvis ta betalt i relation till den värdeökning som vi skapar.

 

Dynamisk innovationsverksamhet

Boken Dynamisk Innovationsverksamhet har nu uppgraderats och lagts om till Print-on-demand-utförande för att löpande kunna uppgraderas.

» Läs mer
 

Att leva som vuxenaspergare

Linda Wahlquist delar med sig av sina erfarenheter

» Läs mer
 
RSS