Svenska
Engelska
 
 

 

Innovationsverksamhet i framkanten

 

Innovationsverksamhet genomförs både som kommersiell eller icke-kommersiell verksamhet. Oberoende av mål omfattas innovationsverksamhet av produktutveckling, processutveckling, marknadsutveckling och försäljning. Vi täcker hela spannet byggt på vetenskapligt underbyggda dynamiska synsätt och metoder.

 

Forskningen om dynamiska system har pågått sedan 1995 under ledning av Stig Ottosson. Eftersom forskningen framförallt har skett med s.k. Action Research, har både kommersiella och icke-kommersiella verksamheter etablerats som ett resultat - vilket är tämligen sällsynt för akademisk forskningsverksamhet.

 

Utgående från våra kunskaper och erfarenheter, ger vi  föredrag om dynamisk produkt- och företagsutveckling samt verkar som konsulter i utvecklingsprocesser och change management. Utgående från de senaste forskningsresultaten inom produktutveckling och innovation publicerar vi också böcker som bl.a. används i olika masterutbildningar. Tillgängliga böcker finns under fliken Publikationer.

 

 

Dynamisk innovationsverksamhet

Boken Dynamisk Innovationsverksamhet har nu uppgraderats och lagts om till Print-on-demand-utförande för att löpande kunna uppgraderas.

» Läs mer
 

Att leva som vuxenaspergare

Linda Wahlquist delar med sig av sina erfarenheter

» Läs mer
 
RSS