Svenska
Engelska
 
 

 

Publikationer

Stig Ottosson:

 

Dynamisk Innovationsverksamhet  (310 sidor). Boken trycks som Print-on-demand och uppgraderas därför löpande. Senaste större uppgraderingen gjordes juli 2011.  ISBN-numret är 91-630-8173-3. Inköpspriset är 500 kr/st.

 

Dynamisk Produktutveckling och Dynamisk Projektverksamhet.  Ett mindre lager av dessa böcker tryckta 1999 finns. Inköpspris är 350 kr/st.

 

Frontline Innovation Management – Dynamic Product and Business Development (300 sidor) trycks enligt Print-on-demand-förfarande och uppgraderas därför löpande. Första upplagan kom ut hösten 2009. ISBN-numret är 978-91-977947-7-0. Inköpspris är 500 kr/st.

 

Dynamic Management Principles  applied on DPD - Dynamic Product Development (210 sidor) trycks också enligt Print-on-demand-förfarande och uppgraderas därför löpande. Första upplagan kom ut hösten 2009. ISBN-numret är 978-91-977947-4-9. Inköpspris är 500 kr/st.

 

Övriga författare:

 

Lars Holmdahl har författat boken Lean produktuveckling på Svenska (350 sidor). Boken utkom september 2010. ISBN-numret är 978-91-979196-0-9. Inköpspris 450 kr

 

Helena Björkman och Katrin Axelsson har författat boken Varför så få kvinnor i styrelserna (120 sidor). Den utkom augusti 2010. Inköpspris 250 kr

 

Linda Wahlquist har författat det inbundna häftet Att leva som vuxenaspergare (42 sidor). Det utkom i maj 2011. Inköpspris 150 kr.

 

Rabatter

 

För samtidig beställning av flera böcker ges rabatt (begär offert).

 

Moms (6 %) och fraktkostnad tillkommer till priserna ovan. Beställning sker lättast via mail till info@ottosson.biz.

 

Dynamisk innovationsverksamhet

Boken Dynamisk Innovationsverksamhet har nu uppgraderats och lagts om till Print-on-demand-utförande för att löpande kunna uppgraderas.

» Läs mer
 

Att leva som vuxenaspergare

Linda Wahlquist delar med sig av sina erfarenheter

» Läs mer
 
RSS