Svenska
Engelska
 
 
 

 

Ett exempel från önskemål till realitet

 

Nedan beskrivs kortfattat skapandet av den nya trappmiljön på startsidan som ingick som en central del i en total omvandling av tvåvåningshuset, som hade en suterängvåning som inte kunde nås från husets nedervåning. Bilderna nedan visar utgångsläge och resultatet av omvandlingen kring trappan:

 

Före och efter ombyggnad

 

Utgångsläget var att öppna upp huset genom att ta bort väggar samt att skapa en ny entré med en kompassros. När kompassrosen hade designats utgående från klassiska och moderna förlagor, vattenskars den i tre klinkerfärger tillsammans med huvudklinkerlösningen. Färgerna valdes att stämma väl överens med de kala bergens färger utanför huset. Första bilden visar en del i det kreativa arbetet hur ett utökat insteg i klinker skulle kunna se ut tillsammans med en kompassros åskådliggjort med maskeringstejp (s.k. MAD = Model Aided Design).

 

Första idéerna på kompassros

 

 

Den nya entrén innebar ett ordentligt lyft för huset. Dock innebar trappan, även efter det att den hade vitlackerats, att miljön kändes "fyrkantig" och stram. Två år senare beslutades däreför att den L-formade trappan skulle ersättas med en trappa i solid ek samt att om möjligt förlänga även att förlänga den på något sätt till suterängvåningen. Detta inte minst för att flytta huvudentrén till nedsidan av huset och att få en kommunikation inomhus mellan alla tre våningarna.

 

Efter en hel del skissande och kreativt arbete framkom lösningen att ändra planlösningen på andra vånginen så att två nya trappor skulle kunna tillverkas att gå i motsatt riktning mot den tidigare trappan. För den nedre trappan krävdes sprängningsarbete under huset, vilket var en komplikation i sig. När denna principiella lösning var överenskommen framkom önskemål att undvika synliga vanglar (sidostycken) och traditionella L-formade trappor. För den övre trappan var önskemålen en öppen lösning utan synliga vanglar.

 

Nu skedde det ingenjörsmässiga arbetet att finna principiella tekniska lösningar i byggnaden och själva trapporna med vad vi kallar Brain Aided Design (BAD) och Pencil Aided Design (PAD) varefter vi kunde gå över till Computer Aided Design (CAD) i tre dimensioner (3D) för att kunna vända och vrida på konstruktionen. Bilden nedan visar ett exempel:

 

 CAD-bild

 

Borttagning av gamla vägger, upptagning av golvet i hall med efterföljande sprängning kunde därefter ske, som bilden visar ett exempel på. Sprängingen skedde med små laddningar som inte skadade huset och gav upphov till sprickbildningar. Därefter kunde trapplöpet byggas och väggen resas för infästning av övre trappan enligt en unik infästningsteknik som inte har prövats tidigare. 

 

 Trappa 2 väggbyggnad

 

För att göra ett hopp i utvecklingen revs så småningom den gamla trappan för att väggarna skulle kunna färdigställas och målas följt av monteringen av de nya trapporna. Wireinfästningen visas nedan:

 

Wireinfästning Trappa 2 delmonterad

 

När trapporna hade kommit på plats kunde trappräcken och glas monteras. Första bilden visar "källartrappan" före det att stegbelysningen hade monterats. Andra bilden visar nya trappan till andra våningen före det att stegbelysning hade monterats. Nämnas bör att trapporna är tillverkade i 4 cm solid ek och att borstat rostfritt stål har använts i synliga delar till övre trappan.

 

Trappa 1Trappa 2