Svenska
Engelska
 
 

 

Vi skapar optimala produkter

 

Även om en verksamhet för tillfället går bra finns skäl att se över om den långsiktigt går bra. Är t.ex. en eller flera produkter optimala sett ur olika perspektiv?

  

Bra produkter kan vara kortsiktigt lönsamma medan optimala produkter också ger en mera långsiktig lönsamhet. De flesta produkter kan bli mera optimala bl.a. till följd av att utvecklingskraven i allmänhet inte tillräckligt tar hänsyn till användar-/användningsperspektivet och samhällsperspektivet. Låt därför våra experter på Ottosson & Partners undersöka hur en bra produkt hos er också kan bli en optimal produkt eller verksamhet! 

 

Efter en analys av oss - gärna tillsammans med era medarbetare - får ni underlag för att förädla eller nyutveckla produkten till att bli optimal sett ur ett kombinerat BUS-perspektiv (Business, User/Use, Society), d.v.s. både ur ett företagsperspektiv och användar-/användnings- och samhällsperspektiven. Vi ger även råd vad gäller effektiv nyproduktutveckling enligt dynamiskt synsätt (t.ex. Lean Product Development, Dynamic Product Development och Agile Software Development). Notera att enbart med Dynamisk Produktutveckling (Universal/Inclusive Design) kan universella lösningar skapas då komplexiteten vid sådana utvecklingsinsatser vida överstiger vad som är situationen när modulbaserade lösningar räcker. 

 

Ett exempel på att vi lever som vi lär är utvecklingen av funktionella och väldesignade miljöer för vilka användarmedverkan är viktig. Trappor är i det avseendet en central del i en boendemiljö liksom i offentliga miljöer. Här möts både funktion, estetik och känslor på ett komplext sätt som vi med kreativa lösningar knyter samman till en helhet. Se vidare under fliken Trappmiljöer.

 

Under fliken Publikationer finns förslag på böcker att läsa om utveckling av produkter och affärsverksamheter i ett holistiskt BUS-perspektiv.

 

Dynamisk innovationsverksamhet

Boken Dynamisk Innovationsverksamhet har nu uppgraderats och lagts om till Print-on-demand-utförande för att löpande kunna uppgraderas.

» Läs mer
 

Att leva som vuxenaspergare

Linda Wahlquist delar med sig av sina erfarenheter

» Läs mer
 
RSS