Svenska
Engelska
 
 

 

Dynamisk innovationsverksamhet

Boken Dynamisk Innovationsverksamhet har nu uppgraderats och lagts om till Print-on-demand-utförande för att löpande kunna uppgraderas.

 

Boken har sedan 1999 använts i olika högskole-och universitetsutbildningar på kandidatnivån. På masternivån finns boken Frontline Innovation Management, som delvis överlappar den svenska grundboken men som framförallt ger en teoretisk grund för det dynamiska synsättet - till vilken familj  Lean hör åtminstone i den originalversion som Toyota verkar ha (problemet med Lean är att varje författare och utövare har en egen uppfattning om vad Lean är eftersom ingen vedertagen definition finns av begreppet). 

 

Dynamisk innovationsverksamhet

Boken Dynamisk Innovationsverksamhet har nu uppgraderats och lagts om till Print-on-demand-utförande för att löpande kunna uppgraderas.

» Läs mer
 

Att leva som vuxenaspergare

Linda Wahlquist delar med sig av sina erfarenheter

» Läs mer
 
RSS